Roadscanners varusteli vuonna 2018 Road Doctor® Survey Van (RDSV) –mittausklinikan Vegagerdinille, Islantiin.

Vegagerdinin Volkswagen Transporter varusteltiin seuraavilla paketeilla:

  • RDCL, Road Doctor® CamLink -paketti. RDCL taltioi GPS linkitettyä videoaineistoa. Pakettiin kuuluu myös työkalu päällystevaurioiden ja muiden näkyvien vaurioiden inventointiin.
  • RDLS, Road Doctor® Laser Scanner -paketti. RDLS mittauksilla saadaan mallinnus tien pinnasta sekä ympäröivästä alueesta. Paketissa on mukana myös 3D kiihtyvyysanturi, jonka avulla saadaan tietoja tasaisuudesta. Vegagerdinin mittausjärjestelmässä on poikkeuksellisesti 2 laserkeilainta.
  • RDTD, Road Doctor® Thermal Diagnostics paketti. Lämpökameramittauksella voidaan mitata tien päällysteen lämpötilaerot.
  • GPR, maatutkajärjestelmä. Geophysical Survey System:n valmistama (GSSI, USA) SIR-30 mittausyksikkö, 400 MHz maavasteantenni ja 2000 MHz ilmavasteantenni. Maatutkalaitteistoa käytetään erityisesti päällysteen paksuuden ja laadun sekä tien rakenteen tutkimukseen.
  • Vegagerdinin mittausjärjestelmä varusteltiin myös Ladybug 5+ 360 kamerajärjestelmällä.
  • Roadscanners ohjelmistot Road Doctor® 3 moduuleineen datan prosessointiin ja Road Doctor® CamLink mittausdatan keräämiseen.

Lisätietoja tästä tuotteesta

×

Tarvitsetko lisätietoja ?

Voit lähettää tiedustelusi sähköpostilla info@roadscanners.com