Kustannustehokas ja vakaa katuverkko-omaisuuden hallinta on haastavaa katujen monimutkaisen luonteen vuoksi. Roadscanners Oy ja Rovaniemen kaupunki aloittivat yhteistyön Street Doctor-projektin merkeissä vuonna 2000. Projektin tavoitteena oli tarjota puolueetonta, mitattuun aineistoon perustuvaa tietoa kaupungin katuverkon kunnosta ja sen kehityssuunnista viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden päätöksenteon tueksi. Pää- ja kokoojakatujen rakenteellista ja toiminnallista kuntoa on seurattu maatutkan, pudotuspainolaitteen, laserkeilaimen (aiemmin profilometrin), digitaalisten videoiden ja visuaalisen päällystevaurioinventoinnin avulla. Toiminnallisen kunnon arviointi on tehty joka toinen vuosi ja rakenteellisen kunnon arviointi joka viides vuosi. Näitä tuloksia on käytetty päällystesuunnittelun ja rakenteen parantamissuunnittelussa ja katuverkon kehityssuuntien arvioinnissa. Suunnittelun lisäksi tietoja on hyödynnetty budjetoinnissa ja sen vaikutuksien havainnollistamisessa luottamushenkilöille.

Street Doctor-projektin järjestelmällisen monitoroinnin tulokset ovat osoittaneet Rovaniemen kaupungille, että katuverkon rakenteellinen kunto on parantunut, vaikka rahoitus on vähentynyt. Tämän vuoksi viranhaltijoilla on nyt mahdollisuus keskittyä ennakoivaan kunnossapitoon ja katuverkon ”heikoimpien lenkkien” poistamiseen. Tämän jälkeen on mahdollista suunnata lisärahoitusta päällystämiseen.

×

Tarvitsetko lisätietoja ?

Voit lähettää tiedustelusi sähköpostilla info@roadscanners.com