ROADEX-projekti

ROADEX-projekti ja ROADEX-verkosto ovat yhteistyöverkosto Pohjois-Euroopan tieorganisaatioille. Verkoston tavoitteena on jakaa tietoa ja tutkimustuloksia eri osapuolten välillä. ROADEX-projekti alkoi vuonna 1998 ja yhtenä sen tärkeimmistä haasteista on ollut löytää ratkaisuja siihen, miten vähänliikenteiset tiet pidetään kunnossa ja turvallisina huomioimalla paikalliset kestävän kehityksen näkökulmat. ROADEX-projektissa saavutettujen tulosten on todettu olevan sovellettavissa myös vilkasliikenteisille teille ja lämpimille ilmastovyöhykkeille. Roadscanners on ollut vahvasti mukana tässä EU-rahoitteisessa yhteistyöprojektissa.

ROADEX-projektissa on tehty monia tutkimuksia, joiden tarkoituksena on ollut selvittää, miten tehdään ”vähemmällä enemmän”. Tutkimuksissa on saatu hyviä tuloksia siitä, että on mahdollista saavuttaa säästöjä tinkimättä kuitenkaan laadusta. Tutkimustuloksista on kirjoitettu raportteja ja eLearning -verkko-opetusmateriaalia. Ainutlaatuista ROADEX-projektissa on ollut myös se, että on etsitty uusia ratkaisuja teiden diagnostiikkaan, ylläpitoon ja vahvistamiseen. On myös tutkittu sitä, miten raskaan liikenteen ajoneuvoista voitaisiin tehdä tieystävällisempiä. Useat projektin tuloksista ovat olleet erittäin lupaavia ja niistä on saatu uusia ideoita teiden kunnon hallintaan.

LUE LISÄÄ ROADEX-projektista

×

Tarvitsetko lisätietoja ?

Voit lähettää tiedustelusi sähköpostilla info@roadscanners.com