Vuodenaikojen vaihtelun seuranta

Vuodenaikojen vaihtelut ja jäätymissulamissyklit ovat yksi merkittävimmistä tekijöistä, jotka vaikuttavat teiden kuntoon kylmillä alueilla. 60-80% teiden vaurioista aiheutuu keväällä, jolloin tie on heikoimmillaan. Vuodesta 2000 lähtien Roadscanners on tarjonnut Percoasema-palveluita Suomessa, Ruotsissa ja Skotlannissa. Percoaseman avulla voidaan seurata vuodenaikojen vaihtelua, tehdä ennusteita tulevasta kelirikkokaudesta ja tarjota viikoittaisia raportteja tierakenteen ja pohjamaan vallitsemasta kosteustilasta ja muodonmuutosriskistä raskaiden ajoneuvojen kuormittaessa rakennetta. Näin voidaan ohjata raskas liikenne pois tieltä kriittiseen aikaan.

Roadscannersin Percoasema

Roadscanners on kehittänyt virolaisen Adek Lt:n kanssa Percoaseman. Se on järjestelmä, jonka avulla tien kantavuutta voidaan seurata. Järjestelmään kuuluu ongelmalliselle tiejaksolle asennettuja antureita ja tien vieressä sijaitseva keskusyksikkö. Anturit on asennettu eri syvyyksille tierakenteeseen ja pohjamaahan. Keskusyksikön kautta tapahtuu tiedonsiirto matkapuhelinverkon tai puhelinkaapelin kautta käyttäjän tietokoneelle. Esimerkiksi viranomaiset voivat hyödyntää kerättyä aineistoa painorajoitusten suunnitteluun.

Teknisesti Percoasema poikkeaa Percometristä siten, että se sallii dielektrisyyden, sähkönjohtavuuden ja lämpötilan mittaamisen kahdeksalla kanavalla. Mittausjakson voi asettaa minimissään 60 sekuntiin (neljä kanavaa). Mittaustulokset tallentuvat keskusyksikön muistiin, josta ne voidaan lukea modeemiyhteyden kautta. Muistikapasiteetti riittää 360 mittaustuloksen tallentamiseen. Mittausasetuksia voi myös säätää etäyhteyden kautta.

Percoaseman käyttö

Percoasema toimii 12V jännitteellä. Virtalähteenä toimii 260 Ah akku, jota ladataan aurinkopaneelilla. Ilman latausta akun teho kestää noin 1,5 kuukauden ajaksi.

Käytännössä Percoasema yhdistää mittausyksiköt, lukee viimeisimmät mittaustulokset muistista ja hoitaa tiedonsiirron. Jokainen tiedosto tallentaa tietoa seurattavan tiejakson rakenteesta, materiaaleista ja laskennallisista jännityksistä, dielektrisyysarvoista ja sähkönjohtavuudesta. Tähän tietoon perustuen Percoaseman ohjelmisto osaa varoittaa, kun tierakenteen eri kerrosten ja pohjamaan ominaisuudet muuttuvat kriittiselle tasolle. Tätä tietoa voidaan käyttää päätöksenteon tukena esimerkiksi painorajoitusten asettamisessa, ja maksimiakselipainojen määrittämisessä.

Tulokset raportoitaan verkkopalvelussa.

×

Tarvitsetko lisätietoja ?

Voit lähettää tiedustelusi sähköpostilla info@roadscanners.com