ROADSCANNERS

  • Perustettu 1998
  • Tarjoaa konsultointipalveluita, laitteistopaketteja sekä ohjelmistotuotteita liikenneinfran tutkimukseen.

Roadscanners hyödyntää rakenteita rikkomattomia menetelmiä

Roadscanners on globaali toimija liikenneinfran hallintaan ja ylläpitoon liittyvässä konsultoinnissa, ohjelmistoalalla sekä tutkimus- ja mittauslaitemyynnissä. Keskitymme rakenteellisen ja toiminnallisen kunnon monitorointiin sekä analysointiin teillä, kaduilla, silloilla ja lentokentillä.

Erikoisosaamistamme on rakenteita rikkomattomien menetelmien hyödyntäminen. Kyseisiä mittausmenetelmiä ovat mm. maatutkaus (GPR), laserkeilaus, videointi, kiihtyvyysanturit sekä lämpökamerat. Erityisesti maatutka-aineiston syvällisessä käsittelyssä ja analysoinnissa olemme maailman huippuosaajia.

Roadscannersin näkemyksen mukaan ennakoivan kunnossapidon toimenpiteet, joilla reagoidaan jo ennen silmälle näkyviä vaurioita, ovat merkittävässä roolissa liikenneinfran kunnon hallinnassa. Ongelmat ja niiden aiheuttajat havaitaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa ja korjaukset voidaan tehdä kustannustehokkaasti korjaamalla vaurioiden aiheuttaja – ei vain pelkkää vauriota. Tällöin rakenteen kestoikä pitenee ja kustannukset pienenevät.

Toimimme globaalisti

Roadscannersin päätoimipiste sijaitsee Rovaniemellä. Suomen muut toimistot sijaitsevat Tampereella sekä Helsingissä.
Tytäryhtiöitä Roadscannersilla on Ruotsissa, Tsekissä, Norjassa sekä USA:ssa.

Konsultointi-divisioona

Roadscannersin asiantuntijat ovat käytettävissä ratkaisemaan asiakkaidensa monimuotoisia liikenneinfraan liittyviä ongelmia ja haasteita. Roadscannersin konsultointiyksikkö on koko yhtiön historian ajan tarjonnut konsultointi-, tutkimus- ja kehityspalveluita niin kunnille, kaupungeille, tiehallinnoille kuin myös Euroopan Unionille. Konsultointiprojekteissa teemme muun muassa erilaisten rakenteiden toiminnallisen ja rakenteellisen kunnon selvityksiä rakennetta rikkomattomilla tutkimusmenetelmillä. Erilaisten lähtötietojen keräämiseen pohjautuen saamme vaurioanalyysistä eväät tien tarkoituksenmukaiseen korjaukseen. Täsmälliset tiedot rakenteen nykytilasta helpottavat suunnittelua ja oikeiden korjausrakenteiden valintaa. Täsmäsuunnittelulla suunnitellaan oikeat toimenpiteet oikeisiin paikkoihin, ei mitään liikaa eikä liian vähän. Tavoitteena on suunnitellusti korjata vaurioiden syyt, ei vain oireita. Tärkein yksittäinen Roadscannersin tutkimusprojekti on ollut ROADEX-projekti vuodesta 1998 lähtien. ROADEX-projektissa keskitytään vähäliikenteisten teiden kunnon hallintaan kylmän ilmaston alueilla. Roadscannersin asiantuntijat ovat myös merkittävässä roolissa yhtiön ohjelmistojen kehittämisessä ja testaamisessa kuten myös uusien ideoiden innovoinnissa.

Ohjelmisto- ja laitedivisioona (OHLA)

Roadscannersin OHLA-divisioona tarjoaa ohjelmistoja sekä laiteyhdistelmiä, joita hyödynnetään liikenneinfran tutkimuksessa, korjaussuunnittelussa, laadunvarmistuksessa sekä infraomaisuuden hallinnassa.

Kaiken pohjana on yli 20 vuotta kehitetty Road Doctor® -ohjelmisto, joka on maailman johtavia liikenneinfran hallintaan ja analysointiin suunniteltuja ohjelmistoja. Toinen yhtiön lippulaivatuotteista on Road Doctor -mittausklinikka (RDSV), joka on mittauslaitteiden ja ohjelmistojen tarkkaan suunniteltu kokonaisuus liikenneinfran tutkimukseen.
RD Paver -palvelu on asfaltin laadunvarmistukseen kehitetty mittausjärjestelmä.

Tulosten julkaisuun kehitetty Road Data Center -verkkopalvelu mahdollistaa havainnollisten ja tarkkojen teemakarttojen, kuvien ja muun muassa mittaustulosten esittämisen verkossa.

Roadscanners tuotteita ja palveluita on toimitettu ympäri maailmaa

Roadscannersilla on ollut projekteja ja toimituksia jo yli 60 maahan ja kaikille viidelle mantereelle.
Olemme todellakin globaali toimija ja teemme erittäin mielellämme työtämme kansainvälisellä otteella.

Maat, joissa Roadscannersilla on ollut projekteja tai toimituksia, on merkitty sinisellä värillä.

Roadscanners products and services around the world
×

Tarvitsetko lisätietoja ?

Voit lähettää tiedustelusi sähköpostilla info@roadscanners.com