Roadscannersin vuosikymmenten kokemus maatutkauksesta on iso etu kun autamme asiakasta valitsemaan heidän tarpeisiinsa sopivat maatutkalaitteistot.
Maatutka on nopea ja tarkka menetelmä, jolla saadaan tietoa esimerkiksi tien rakenteen paksuudesta ja laadusta. Maatutkalaitteistolla kerätystä tiedosta saadaan selville mm. rakenteelliset poikkeamat ja kosteuden määrä.

Ominaisuudet

Verkkotason tutkimuksetKerrospaksuudet, erityyppisten rakennejaksojen luokittelu, erikoisrakenteet
Projektitason tutkimuksetSuunnittelun lähtötiedot (kerrospaksuudet, pohjamaa), mitoitusperusteet, vaurioiden syiden selvittäminen
Laadunvalvonta ja laadunvarmistusKerrospaksuudet ja rakenteiden sijainti tielinjalla, tyhjätilamittaukset, erikoisrakenteet, siirtymärakenteet
ErikoistutkimuksetKerrospaksuudet, rakenteen kosteus, siirtymärakenteet
Tien kunnon monitorointiPäällystevauriot, kosteus
HyödytJatkuva profiili rakennetta rikkomatta, nopea mittaus ilman merkittäviä häiriöitä liikenteelle

Roadscanners on seuraavien maatutkavalmistajien edustaja

GSSI (USA)

Geophysical Survey Systems, Inc. (GSSI) kehittää ja valmistaa edistyksellisiä laitteita moniin käyttötarkoituksiin. GSSI on synonyymi erinomaiselle mittausaineiston laadulle ja kenttäkelpoiselle kalustolle.

LUE LISÄÄ

3D-Radar (Norja)

3D-Radar on edelläkävijä uuden sukupolven 3d-maatutkalaitteistojen kehityksessä. Päätuotteina ovat innovatiiviset monikanava-antennit, jotka toimivat ns. askeltaajuustekniikalla. 3D-Radarin laitteilla voidaan kerätä runsaasti aineistoa laajalta alueelta ja tuottaa malleja maaperän, tierakenteen yms. rakenteista.

LUE LISÄÄ

Road Doctor Survey Van eri maatutka vaihtoehdoilla

Grafiikassa kuvattuna maatutkavalmistajien vaihtoehtoja.
Roadscanners rakentaa ja suunnittelee itse myös maatutkien kiinnitysjärjestelmät.

×

Tarvitsetko lisätietoja ?

Voit lähettää tiedustelusi sähköpostilla info@roadscanners.com