Rakenteen ongelmien paikallistaminen

Roadscannersin betonitutkimusmittauksilla on mahdollista esimerkiksi

  • Paikallistaa erilaiset objektit seinä-, lattia- tai välikattorakenteiden sisällä. Objekteilla tarkoitetaan raudoituksia, putkia, jännityskaapeleita jne
  • Laatan paksuuden mittaaminen
  • Rakenteen tarkastaminen ja kunnon arviointi
  • Kosteuden, onkaloiden ja halkeamien paikallistaminen
Betonitutkimukset kellarissa

Vanhan talon kellari.

Betonirakenteessa on jo silmällä havaittavia kosteusvaurioita.

Mittaukset tehtiin GSSI Structure Scan Mini-laitteella ja Percometrillä. Kellarista tutkittiin seinät ja lattia.

Kosteuden paikantaminen

Tutkimuksessa tarkoituksena oli paikallistaa kosteusongelmien sijainti ja laajuus seinissä, lattiassa ja välikatossa rikkomatta rakennetta. Tutkimus tehtiin kätevällä pienoismaatutkalla, jonka avulla aineiston kerääminen oli helppoa ja nopeaa. Tulokseksi saatava kosteuskartta on erinomainen työväline kosteusongelman selvittämisessä.

 

ENNEN kuva oikealla: Aineiston analysointi ja kosteuskartat tehdään Road Doctor-ohjelmistolla. Tämä kosteuskartta tehtiin tilanteesta ennen kellarin korjaamista. Karttaan on punaisella merkitty alueet, joissa kosteutta on paljon.

 

JÄLKEEN kuva oikealla: Tämä kosteuskartta tehtiin kellarin korjaamisen jälkeisestä tilanteesta. Korjauksessa rakenne kuivattiin ja siihen asennettiin vesieriste seinän ulkopuolelle. Mittaukset tehtiin samalla menetelmällä kuin ennen korjausta. JÄLKEEN-kartta on hyvinkin erilainen ENNEN-tilanteeseen verrattuna. Punaisia kosteudesta indikoivia alueita ei ole lainkaan.

 

×

Tarvitsetko lisätietoja ?

Voit lähettää tiedustelusi sähköpostilla info@roadscanners.com