RD Paver järjestelmä on suunniteltu asfalttipäällystyksen reaaliaikaiseen ohjaukseen, seurantaan ja dokumentointiin. Reaaliaikaisen seurannan päätarkoitus on mahdollistaa jo työnaikainen reagointi ongelmiin, jotka johtavat lämpölajittumiin ja edelleen korkeaan tyhjätilaan päällysteessä. 

RD Paver palvelut

Järjestelmä koostuu päällystelevittäjään asennettavasta, lämpökameraan perustuvasta laitteistosta, joka mittaa tietoa koko päällystysprosessin ajan. Kerätty tieto näytetään reaaliaikaisena työmaalla työskenteleville sekä innovatiivisen web pohjaisen tietopalvelun kautta on katseltavissa minkä tahansa internettiin kytketyn päätelaitteen avulla.

Järjestelmän avulla päällystystyömaan työntekijöiden on helppo varmistua levitetyn massan tasalämpöisyydestä. Tasalämpöisyys on tärkeää, jotta vältytään segregaatiolta ja saavutetaan optimaalinen tiiveys.

KATSO RD PAVER VIDEO

Reaaliaikainen seuranta

RD Paver järjestelmällä pystyy reaaliaikaisesti seuraamaan työmaan kulkua. Kerätty aineisto tallennetaan myös myöhempää käyttöä varten. Web pohjaisen tietopalvelun avulla laadunvarmistus on läpinäkyvää ja aineistot kaikkien projektiin liittyvien henkilöiden käytettävissä.

RD Paver järjestelmä: innovatiivinen työkalu, nopea ja rakennetta rikkomaton menetelmä päällystyksen laadunvalvontaan. Järjestelmä seuraa päällysteen lämpötilan tasalaatuisuutta koko päällystettävän alueen leveydeltä.

Kerätyn aineiston reaaliaikainen seuranta mahdollistaa välittömän reagoinnin ongelmiin.

Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä

Havainnollinen ja käyttäjäystävällinen käyttöliittymä mahdollistaa nopean reagoinnin ongelmiin ja poikkeamiin.

Informatiivinen raportointi

Lämpötilan tasalaatuisuuden seurannalla havaitaan jaksot, joiden lämpötila poikkeaa merkittävästi normaalista. Tämä aiheuttaa kasvaneen riskin segregaatioihin sekä kohonneisiin tyhjätila-arvoihin.

RD Web palvelu

Kerätty tieto tallennetaan ja varastoidaan web pohjaiseen tietopalveluun, joka mahdollistaa työn seurannan reaaliaikaisesti sekä jälkikäteen tehtävän tarkastelun yhdistettynä muista tietolähteistä saatuun tietoon.

Menetelmän edut

UrakoitsijaTieviranomainen
Reaaliaikainen päällysteen lämpötilan tasalaatuisuuden mittaus ja seuranta Lämpölajittumat, tyhjätila ja muut ongelmat havaitaan ajoissa ja voidaan ehkäistä päällystystyön edetessäHyvälaatuinen päällyste
  • Pidempi kestoikä
  • Pienemmät ylläpitokustannukset
  • Vähemmän korjattavia vaurioita ja häiriöitä liikenteelle
Rakenteita rikkomaton, automaattinen lajittumien seurantaVähemmän sanktioitaReaaliaikainen päällysteen laadun seuranta
Käyttäjäystävällinen käyttöliittymäParantuneet työmenetelmätTyömaiden seuranta toimistolta
Paver Web -palveluLämpölajittumat, tyhjätilat ja muut ongelmat havaitaan jo varhaisessa vaiheessa ja niihin voidaan puuttuaKerätty aineisto tallennetaan myöhempää (takuuaikaista) käyttöä varten
×

Tarvitsetko lisätietoja ?

Voit lähettää tiedustelusi sähköpostilla info@roadscanners.com