Perusidea ja tavoite tieomaisuuden hallintaprojekteissa on parantaa päällystetyn tieverkon käytännön toimia ja toimintalinjoja siten, että päällystetyn tieverkon kunto paranee tai ainakin pysyy samalla tasolla vähemmillä resursseilla.

Tunnistamalla tieverkon ongelmallisten kohtien taustalla olevat syyt, voidaan korjaukset tehdä kustannustehokkaalla tavalla korjaamalla vaurioiden aiheuttaja – ei vain pelkkiä vauriota.

Roadscannersin menetelmää on käytetty tehokkaasti pienien kuntien muutaman kymmenen kilometrin katuverkoista laajempiin tuhansien kilometrien tieverkon tutkimuksiin. Mitä laajempi tieverkko – sitä suurempia säästöjä on mahdollista saavuttaa.

Me Roadscannersissa voimme tarjota avaimet käteen palveluita sisältäen kaiken projektin suunnittelusta, mittausten tekemisestä pitkän tähtäimen suunnitteluun. Vaihtoehtoisesti voit vain valita ne palvelut, joita tarvitset ja tehdä loput itse.

Luo oma palvelumallisi yhdessä Roadscannersin kanssa
Eri vaiheet

1. Aineiston kerääminen päällystetyltä tieverkolta

2. Analysoidaan ja valitaan tiejaksot, jotka ovat vielä kunnossa, mutta lähellä elinkaarensa loppua
Uusi päällystekerros valituille tiejaksoille

3. Analysoidaan tiejaksot, joissa on puutteita päivittäisissä hoitotoimenpiteissä
Panostetaan hoitoon – erityisesti kuivatuksen hallintaan

4. Paikallistetaan ja analysoidaan vaurioituneet tiejaksot ja vaurioiden aiheuttajat
Suunnitellaan sopivin korjaustoimenpide jokaiselle jaksolle
Korjataan kohdat suunnitelman mukaisesti

5. Jatketaan vuosittaista tieverkon kunnon seurantaa
Seuranta perustuu ennakoivaan kunnossapitoon: reagoidaan välittömästi mikäli minkäänlaista vaurioitumisriskiä havaitaan
Seurataan erilaisten korjaus- ja hoitotoimenpiteiden toimivuutta

6. Toistetaan vaiheet 1-5

Mitä voidaan saavuttaa?

1. Teiden hoidon, erityisesti kuivatuksen, taso paranee. Tämä lisää päällysteen kestoikää ja alentaa päällysteiden laskennallisia vuosikustannuksia. Voidaan saavuttaa jopa 10-30% vuosittaiset säästöt.

2. Uusien tekniikoiden käyttöönoton myötä voidaan keskittyä heikkoihin jaksoihin. Päällysteiden kestoikä pitenee ja vuosittaiset kustannukset pienenevät. Saavutettavat säästöt 10-40% vuosittain.

3. Sovelletaan ennakoivaa kunnossapitoa, hoitotoimenpiteissä reagoidaan nopeasti ilmestyviin ongelmiin, ennen kuin ne aiheuttavat vaurioita päällysteeseen. Saavutettavat säästöt 20-60% vuosittain.

Loistava esimerkki tällaisesta projektista on PEHKO-projekti

Työkalut tieomaisuuden hallintaan

Roadscannersin asiantuntijat

Roadscannersin asiantuntijat ovat käytettävissä ratkaisemaan asiakkaiden monimuotoisia liikenneinfraan liittyviä ongelmia ja haasteita. Meillä Roadscannersissa työskentelee monen eri alan asiantuntijoita: yhdyskuntatekniikka, geofysiikka ja geologia, IT ja projektin hallinta.

Roadscanners ohjelmistotuotteet

Road Doctor® on ainutlaatuinen ja tehokas ohjelmisto pinnan ja pinnan alaisen datan samanaikaiseen analysointiin. Ohjelmalla voidaan yhdistää ja visualisoida useaa tietolähdettä ja dataa monimuuttuja-analyysin tekemiseksi. Ohjelman avulla voi yhdistää samaan synkronoituun näkymään mm. maatutka-, kartta-, pistepilvi-, video-, 360 video-, kairausnäyte-, pudotuspainolaite-, profilometri- ja tietokantatietoja.

Road Doctor® ohjelma sisältää hyvät työkalut esimerkiksi väyläomaisuuden hallinnoijille tai omistajille, joille voidaan luoda ennalta määritettyjä näkymiä ja tuloksia. Näiden avulla voidaan tehdä tärkeitä mittaustuloksiin perustuvia väyläomaisuuden hallinnan päätöksiä. Ohjelmaa voidaan käyttää myös päällystesuunnitteluun.

Lisätietoja Road Doctor® ohjelmistosta

Roadscanners työkalut tiedonkeruuseen

Road Doctor® Survey Van (RDSV) – tieklinikka RDSV on tarkasti suunniteltu kokonaisuus teiden rakenteita rikkomattomaan kunnon tutkimukseen ja analysointiin.

Lisätietoja Road Doctor® Survey Van (RDSV) mittausklinikasta

×

Tarvitsetko lisätietoja ?

Voit lähettää tiedustelusi sähköpostilla info@roadscanners.com