Luotettava, tarkka, kevyt ja helppokäyttöinen mittauslaite dielektrisyyden, sähkönjohtavuuden ja lämpötilan mittaamiseen.

Percoanturi voidaan yhdistää suoraan tietokoneeseen tai tablettiin (vain Windows). Saatavilla on myös versio keskusyksiköllä, johon Percoanturi kiinnitetään.

Mittausvaihtoehdot

Adek-Percometerissä on 4 mittausvaihtoehtoa:

  • Jatkuva dielektrisyyden mittaus
  • Jatkuva sähkönjohtavuuden mittaus
  • Pistemäisen dielektrisyys ja sähkönjohtavuusarvon mittaaminen yhtäaikaisesti. Aikajakso ja mittauspisteiden määrä voidaan määrittää.
  • Tilastollinen usean pisteen mittaus. (keskiarvo)

Lämpötila mitataan jokaisessa mittausvaihtoehdossa (modes 1, 3, 4, 5).

 

Dielektrisyys on materiaalin sähköinen ominaisuus, joka kertoo mm. materiaalin huokosissa olevan vapaan veden määrästä. Vapaan huokosveden määrällä on suuri merkitys eri materiaalin, kuten tierakenteiden, pohjamaan, betonin yms. rakennusaineiden käyttäytymiseen ja kestävyyteen.

Percometer-mittausarvot ovat luotettavia kun mitattavan materiaalin sähkönjohtavuus on:

< 1000 S/cm tubesondimittaus (mittaus materiaalin sisältä)
< 2000 S/cm pintasondimittaus (mittaus materiaalin pinnalta)

 

Adek Percometers

Percometriä hyödynnetään laboratoriotutkimuksissa, maaperätutkimuksissa, sekä esimerkiksi päällysteen laadunvalvontamittauksissa. Tiemateriaalien dielektrisyysarvoon perustuvia testejä ovat pohjamaan routivuuden määrittäminen dielektrisyyden ja sähkönjohtokyvyn avulla sekä sidottujen ja sitomattomien kantavan kerroksen murskeiden laadun arviointi (Tube suction test). Päällysteen laadunvalvonnassa pintaheijastusmenetelmän avulla mitattua dielektrisyysarvoa käytetään asfaltin tyhjätilan laskennassa. Muita dielektrisyysmittausten käyttökohteita ovat esimerkiksi roudan syvyydenmittaukset, rinteissä olevien maamassojen vyörymävaaran tutkimukset, talorakenteissa olevien kosteusvaurioiden kartoitukset ja lumen vesipitoisuuden mittaukset. Maatutkamittausten tulkinnassa dielektrisyysarvoa tarvitaan tulkittujen kerrosten paksuuden laskennassa.

Percometer-laitteet valmistaa Virolainen Adek Ltd ja tuotteiden jälleenmyyjä maailmanlaajuisesti on Roadscanners Oy.

Mittaussondien tyypit

  • Pintasondi mittaukseen materiaalin pinnalta (pituus 170 mm, halkaisija 60 mm)
  • Putkisondi mittaukseen materiaalin sisältä. Mittaus noin 15 cm materiaalin sisältä (pituus 150 mm tai 1000 mm, halkaisija 28 mm)

Percometer mittaussondit

Saatavilla on 7 digitaalista Percosensorimallia (DPS).

 

Kuvassa on DSF-percoanturi (Digital Surface Fixed frequency) ja DTSV-percoanturi (Digital Tube Short Variable frequency) sekä percoadapteri.

×

Tarvitsetko lisätietoja ?

Voit lähettää tiedustelusi sähköpostilla info@roadscanners.com