• Lentokenttätutkimukset

Roadscannersin lentokenttäasiantuntemus

Roadscanners Oy tarjoaa täydellisen palvelupaketin, joka on suunniteltu lentokenttien rakenteen tarkastamiseen, vauriokartoitukseen, seurantaan ja diagnosointiin. Tätä menetelmää käyttämällä voidaan varmistua turvallisesta ja häiriöttömästä kiito- ja rullausteiden liikenteestä ja pienentyneistä ylläpitokustannuksista.

Tämä on mahdollista Roadscannersin kehittämiä tekniikoita käyttäen: Roadscannersin mittausautolla (RDSV) on mahdollista mitata aineistoa monella eri tekniikalla yhdellä ajokerralla. RDSV mittaa samanaikaisesti mm. maatutkalla ja laserkeilaimella. Roadscannersin asiantuntijat käsittelevät ja analysoivat kerätyn aineiston yhtiön omalla Road Doctor-ohjelmistolla. Aineiston tulkinnan ja analyysien perusteella asiantuntijamme raportoivat tulokset ja antavat suosituksia.

Roadscannersin erityisasiantuntemus:

Pinnan monitorointi

Uusien tekniikoiden avulla on mahdollista saada tietoa lentokentän päällysrakenteesta. Mahdolliset vauriot vaikuttavat lentokentän turvallisuuteen ja ylläpitokustannuksiin. Aineisto kerätään liikkuvalla mittausautolla, jolla voidaan samanaikaisesti kerätä tietoja useista eri asioista nopeasti. Näin toteutettuna mittaus ei häiritse lentokentän normaalia toimintaa ja aiheuta keskeytyksiä lentoliikenteeseen. Mittauksella saadaan arvokasta tietoa myös kohteen rakennushistoriasta.

 

Pinnan monitorointi – joustavat päällysteet

 • Halkeamien paikallistaminen
 • Urautuminen
 • Sivukaltevuudet / vesienhallinta
 • Kumijäämät
 • Painumat
 • Reiät
 • Kohoumat
 • Pinnan kuluminen ja reikiintyminen
 • Purkaumat
 • Öljy- ja kerosiinikontaminaatiot
 • Veden pumppautuminen
 • Mudan pumppautuminen
 • Paikkaukset
 • Lajittumat, bitumin pitaan nousu

Pinnan monitorointi – jäykät päällysteet

 • Halkeamien paikallistaminen
 • Kumijäämät
 • Spalling
 • Päällysteen lohkeamat
 • Veden pumppautuminen
 • Laattojen painumat ja kohoumat
 • Saumavauriot
 • Paikkausvauriot

Pinnanalaisten rakenteiden tutkiminen

Hyvin suunniteltu lentokentän kunnossapitostrategia on osa ennakoivaa kunnossapitoa. Tavoitteena on pitkällä tähtäimellä ylläpitokustannusten pienentäminen sekä lentoliikenteen häiriöiden ja keskeytysten vähentäminen.

 • Kosteusanalyysit
 • Onkaloiden paikallistaminen
 • Delaminaatio (kerrosten irtoaminen)
 • Halkeamien paikallistaminen

Laadunvalvonta

Laadunvarmistuksessa ja -valvonnassa keskitytään uuteen päällysteeseen, unohtamatta muitakaan rakenteita. Tällä on merkittävä vaikutus lentokentän kunnossapitoon ja käyttöikään. 

 • Rakennekerrosten paksuus
 • Tyhjätila
 • Lajittumakohtien paikallistaminen

Kunnossapidon optimointi

Suunnitteluvaiheessa tehtävillä päätöksillä on merkittäviä vaikutuksia lentokentän kunnossapitoon ja rakenteiden käyttäytymiseen tulevaisuudessa. Jotta vältytään ylimääräisiltä kustannuksilta, tulee ongelmalliset kohdat paikallistaa tarkasti. Ongelmakohteet diagnosoidaan ja ongelmien taustalla olevat syyt selvitetään. Näin ongelmiin saadaan suunniteltua oikeat korjaustoimenpiteet.

 • Halkeamien syvyyden määrittäminen, jotta jyrsintä tehdään oikeaan syvyyteen saakka
 • Kosteusanalyysi. Selvitetään myös syyt, miksi rakenteessa on kosteutta.
 • Delaminaation paikallistaminen
 • Pinnan alaisten rakenteiden määrittäminen

Pinnan alapuolisten rakenteiden määrittäminen

Lentokenttien pinnan alapuolisten rakenteiden määrittäminen tarjoaa monia mahdollisuuksia.

 • Putkien ja muiden paikallistaminen
 • Rakennetyyppien määrittäminen
 • Tulokset esitetään syvyys-/paksuuskarttoina ja pistepilvenä
 • Maanalaisten objektien (UXO) paikallistaminen
×

Tarvitsetko lisätietoja ?

Voit lähettää tiedustelusi sähköpostilla info@roadscanners.com