Roadscannersin laajan tutkimus- ja kehittämistyön tuloksena rakennetta rikkomattomia tutkimusmenetelmiä voidaan hyödyntää paremmin sillan kuntotutkimuksissa. Näitä menetelmiä käytetään sekä laajemman verkkotason siltaomaisuuden hallinnassa että yksittäisten siltojen tarkemmassa kunnon analysoinnissa. Käytettävät menetelmät ovat maatutkaus (GPR), lämpökamerakuvaukset ja laserkeilaus.

Siltojen kestoiän pidentäminen

Maatutkaluotausta käytetään silloilla sekä 2D- että 3D-sovelluksina. Pääpaino verkkotason siltatutkimuksissa on kerätä, analysoida ja raportoida mittausaineistoa sillä ajatuksella, että vauriot havaittaisiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa, jonka perusteella voidaan tehdä ennakoivan kunnossapidon suunnitelma. Suunnitelmalla saavutetaan pidempi kestöikä ja edelleen merkittäviä säästöjä korjaustoimenpiteissä. Projektitason tutkimuksissa keskitytään pääsääntöisesti paikallistamaan vaurioituneet alueet korjaussuunnittelun lähtötiedoiksi, esimerkiksi niiden laajuus ja kuinka syvällä rakenteessa ne ovat.

Nopea ja kustannustehokas menetelmä

Maatutkamittauksen käyttäminen siltatutkimuksissa on nopea ja kustannustehokas menetelmä, joka avulla saadaan seuraavia tuloksia:

  • 2D ja 3D tulokset kansirakenteen sisältä
  • Ongelmien diagnosointi
  • Rakennekerrosten paksuudet
  • Onkalot, rapaumat, tyhjätilat, kerrosten irtoaminen
  • Vuotojen paikallistaminen, suolan aiheuttamat vauriot ja kontaminaatio
  • Putkien ja muun tekniikan paikallistaminen

 

Lämpökamera-aineistot ja laserkeilauksesta saatava remissiokartta indikoivat sillan kannen poikkeavuuksista ja siten mahdollistavat vaurioituneiden kohtien paikallistamisen ja korjaamisen.

×

Tarvitsetko lisätietoja ?

Voit lähettää tiedustelusi sähköpostilla info@roadscanners.com