Verkkotason maatutkamittaukset Makedonian tieverkolla 2017

Roadscanners Oy yhdessä slovenialaisten IGEAn ja Cestelin kanssa toteutti RAMS-järjestelmän (tiestötiedon hallintajärjestelmä), tieverkon mittaukset ja konsultointipalvelut Pohjois-Makedonian tiehallinnolle.

Roadscanners mittasi koko Makedonian tieverkon Road Doctor Survey Van-mittausautolla. Aineistosta tulkittiin päällysteen ja rakenteen paksuudet sekä määritettiin homogeeniset tiejaksot. Päällystepaksuuden mittaamisessa käytettiin ns. coreless-maatutkatekniikkaa, jolloin porapaloja ei tarvittu referenssiksi lainkaan. Tutkitun tieverkon kokonaispituus oli noin 4300 km ja projektin toteutusaika 6 kuukautta.

×

Tarvitsetko lisätietoja ?

Voit lähettää tiedustelusi sähköpostilla info@roadscanners.com